розряд


розряд
I -у, ч.
1) У Московській державі 16-17 ст. – центральна урядова установа, яка відала служилими людьми, військовими справами та управлінням південних прикордонних областей.
2) Група осіб, ряд предметів або рід явищ, об'єднаних однією чи кількома спільними ознаками. || у сполуч. з порядк. числ. або прикм. Ступінь, ґатунок.
3) перев. у сполуч. з порядк. числ. або прикм. Категорія; ступінь виробничої, спортивної і т. ін. кваліфікації.
4) В арифметиці – місце цифри при письмовому позначенні числа.
••

Двійко́вий розря́д спец. — а) одиниця кількості інформації; б) одиниця ємності пам'яті.

Зна́ковий розря́д — у поданні двійкових даних у пам'яті ЕОМ – розряд, що містить код знаку числа.

Значу́щий розря́д — те саме, що значу́ща ци́фра.

Контро́льний розря́д спец. — контрольний ключ, що складається з одного розряду.

Розря́д за́хисту — додаткові розряди проміжних результатів, що забезпечують збереження точності.


II -у, ч.
2) Втрата електричного заряду яким-небудь тілом; явище, що супроводжує цю втрату; виснага.
••

Електри́чний розря́д — сукупність явищ, які відбуваються в речовині в процесі проходження крізь неї електричного струму.


Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Смотреть что такое "розряд" в других словарях:

  • розряд — [розр’а/д] ду, м. (на) д і, мн. дие, д іў …   Орфоепічний словник української мови

  • розряд — 1 іменник чоловічого роду група; ступінь кваліфікації; місце цифри в числі розряд 2 іменник чоловічого роду розрядження …   Орфографічний словник української мови

  • клас — у, ч. 1) Сукупність предметів, явищ, що мають спільні ознаки, однакові якості; розряд, підрозділ. || Одна з великих природних груп у систематиці рослин і тварин. || лог. Сукупність однорідних предметів чи явищ із спільними істотними ознаками. ||… …   Український тлумачний словник

  • Украина на летних Паралимпийских играх 2012 — Эта страница требует существенной переработки. Возможно, её необходимо викифицировать, дополнить или переписать. Пояснение причин и обсуждение на странице Википедия:К улучшению/4 сентября 2012. Дата постановки к улучшению 4 сентября 2012 …   Википедия

  • електризація — электризация electrization, electrification *Elektrisierung надання тілу електрики, зарядження електрикою. Е. г.п., які мають низьку електропровідність, у процесі видобутку, транспортування, подрібнення, сушки може суттєво впливати на хід… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • 33.100.20 — Несприйнятливість ГОСТ 13661 92 Совместимость технических средств электромагнитная. Пассивные помехоподавляющие фильтры и элементы. Методы измерения вносимого затухания. Взамен ГОСТ 13661 79 ГОСТ 29073 91 Совместимость технических средств… …   Покажчик національних стандартів

  • розрядний — I а, е. Стос. до розряду (див. розряд I). Розрядні норми. •• Розря/дні кни/ги книги записів (розрядів) розпоряджень уряду про щорічні призначення на військову, адміністративну і придворну службу в Російській державі в 16 – на початку 18 ст. II а …   Український тлумачний словник

  • біт — I а, ч. 1) Мінімальна одиниця виміру кількості інформації та об єму пам яті комп ютера (дорівнює одній комірці або одному двійковому знаку типу так ні ). Стартовий біт. Біт модифікації. 2) Одиниця ємності пам яті, яка відповідає одному двійковому …   Український тлумачний словник

  • категорія — ї, ж. 1) філос. Основне логічне поняття, що відбиває найзагальніші закономірні зв язки й відношення, які існують у реальній дійсності. Категорія часу. Категорія причини. 2) наук. Родове поняття, що означає розряд предметів, явищ і т. ін. або їхню …   Український тлумачний словник

  • курія — ї, ж., іст. 1) У Стародавньому Римі – одиниця родової організації суспільства. 2) Провінційний міський сенат в Римській імперії. 3) В Західній Європі у середні віки – рада сеньйора з його васалами. •• Ви/борчі ку/рії розряди, на які поділяються… …   Український тлумачний словник

Книги

Другие книги по запросу «розряд» >>